ALGEMENE VOORWAARDEN

Aanvang Lidmaatschap

Als afgestudeerde op het College van de Paters Jozefieten van Melle wordt u automatisch lid van de Koninklijke Oud-Mellistenbond, hierna vernoemd als KOMB. Dit lidmaatschap is gratis voor het lopende en volgende kalenderjaar. Jaarlijks worden de gegevens van de nieuwe leden persoonlijk aan hen opgevraagd via een smartmail op het smartschool-platform. Hierin wordt duidelijk vermeld hoe deze gegevens gebruikt en beschermd worden. Het staat de laatstejaarsstudenten vrij om al dan niet deze gegevens te bezorgen. Eens deze gegevens verzameld zijn krijgen de nieuwe leden een mail toegestuurd die hen de mogelijkheid biedt om hun eigen gegevens te beheren via een account op de website van de vereniging.

Deze data worden verwerkt om de doelstellingen van de vereniging, beschreven in zijn statuten, te verwezenlijken. Dit betreft het engagement van de vereniging om de band, die oud-leerlingen van het College van Melle tijdens hun schoolloopbaan met de school en met zijn mede-studenten heeft opgebouwd, te onderhouden.

Ook niet afgestudeerden kunnen lid worden van de vereniging. Het volstaat om via de website de link aan te klikken, de gegevens in te vullen en het jaarlijkse lidgeld te betalen.

Lidgelden

Het lidgeld geldt voor het lopende kalenderjaar. Afhankelijk van het bedrag dat u stort bent u gewoon lid (M), beschermd lid (MP), erelid (MH) of lid voor het leven (MV). Deze leden vallen onder de noemer ‘actieve’ leden.

Wanneer er geen lidgeld wordt betaald valt u onder de noemer ‘passief’ lid. Na drie jaar zonder betaling van het lidgeld belandt u in het reservebestand.

Gebruik van de website

Alle informatie die KOMB communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt geverifieerd maar niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

KOMB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en of de door KOMB verzonden emails .

Het gebruik van een deel van deze site is gratis. Om de volledige site te kunnen bezoeken en in contact te komen met andere leden is uw lidmaatschap vereist.

Correspondentie

De klant is verplicht om een emailadres aan KOMB op te geven waarop hij mail kan ontvangen.
Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

De KOMB is te bereiken via de website onder de link Contact, via mail komb@collegemelle.be, via telefoon 0468 20 29 09 of via postadres Brusselsesteenweg 459 – 9090 Melle

Wijziging Algemene Voorwaarden

KOMB is ten allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Het is aan KOMB om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant of te publiceren op de website.

Opzeggingen en weigering

De opzegging van het lidmaatschap kan door de leden in overleg gebeuren. Het bestuur van KOMB behoudt zich de mogelijkheid om een lidmaatschap te weigeren of op te zeggen.

Bescherming van de persoonsgegevens

KOMB verzamelt de persoonsgegevens van al zijn leden in een databank die niet toegankelijk is voor andere instanties en die enkel gebruikt wordt voor zijn eigen commerciële doeleinden. De gegevens van de actieve leden worden jaarlijks in het bulletin uitgegeven.

Beheer van de persoonsgegevens

Elk lid is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn eigen persoonsgegevens. Wijzigingen in deze gegevens dienen door de leden zelf te worden ingegeven.

De KOMB kan lidgebonden gegevens steeds in eigen beheer wijzigen.

Einde van lidmaatschap

De contactgegevens van het lid worden verwijderd uit het bestand na overlijden. Indien het lid vroegtijdig zijn contactgegevens wil laten verwijderen kan dit op eenvoudige vraag via mail, secretariaat.komb@gmail.com, telefoon 0468/202909 of brief KOMB, Brusselsesteenweg 459, 9090 MELLE.