Gemengd Internaat

27 januari 2016

Er waait de laatste tijd een frisse wind door ons College. Ouders, leerlingen, medewerkers en oud-leerlingen denken creatief na hoe we ons College nog aantrekkelijker kunnen maken als een thuis voor onze leerlingen. De aanpak van het eetfestijn nieuwe stijl was voor alle betrokkenen een positieve ervaring met de enthousiaste inzet van alle geledingen schouder aan schouder.

De Raad van Bestuur zit ook niet stil. Hoe kunnen we de verschillende talenten van onze medewerkers nog beter tot hun recht laten komen zodat de dynamiek van de school nog meer wordt versterkt? Kwalitatief onderwijs, sport en studiebegeleiding zijn drie belangrijke pijlers in ons opvoedingswerk. De eerste pijler behoort tot onze kerntaak en dat willen we zo ook houden. Vanaf het tweede trimester willen we onze focus op sport en studiebegeleiding in het internaat versterken.